e-naval-logo
e-naval-logo-blue

 De maritieme industrie zoek oplossingen die het milieu minder belasten. De impact van de maritieme industrie op het milieu is aanzienlijk. Schepen moeten groener en veiliger worden. De milieu eisen voor jachten (pleziervaartuigen) worden voortdurend aangescherpt. Europese regels sturen aan op emissieneutraal (CO2, SOx en Nox) varen. Het niet voldoen aan de regelgeving leidt er toe dat jachten uit “schone” vaargebieden geweerd worden en dus beperkt worden in hun vaargebied. (o.a.  jachthavens, gemeente Amsterdam, Giethoorn et cetera). Het aantal plaatsen waar men het verbod op vervuilende en luidruchtige jachten en boten handhaaft zal als gevolg van de regelgeving naar verwachting alleen maar toenemen.

Het toepassen van hybride motortechnieken op basis van waterstof en batterijen, die nu al in sommige auto’s te vinden zijn, zou vanwege de lage uitstoot van geluid en vervuilende gassen een ideale manier zijn om de maritieme industrie te verduurzamen.  Recente technologische ontwikkelingen maken het een en ander ook toepasbaar in de maritieme industrie. Een typische hybride motor kan zijn vermogensbehoefte uit twee verschillende bronnen halen. Voor verschillende situaties (starten, remmen, versnellen, cruisen) worden de verschillende bronnen efficiënt afgewisseld.

Veel ontwikkelingen in de maritieme industrie richten zich op dit moment op het optimaliseren van het casco, waar doormiddel van aerodynamische verbeteringen brandstofbesparing gerealiseerd kan worden. De grootste winst kan op termijn echter geboekt worden door het gebruik van een emissiearm aandrijfsysteem.

Het gefaseerd vervangen van de huidige (diesel)motoren door de E-Naval oplossing in verschillende segmenten van de (luxe) jachtenbouwindustrie zal geleidelijk ertoe leiden dat een groene maritieme omgeving, zoals die overheid die voor ogen heeft, wordt gecreëerd.
Implementatie van het uiteindelijke E-naval product stelt de klant in staat om dag en nacht, overal te kunnen varen en genieten van hun jacht met alle voordelen dat een hybride, duurzaam en hoog efficiënt aandrijfsysteem biedt. Zowel op korte- als lange termijn ontzorgt dit de eigenaar van het vaartuig en wordt het vaarplezier vergroot!

Varen zoals varen bedoeld is